☎ +380 95 275 55 95 . . . . . . . . Меню
Публічний договір купівлі-продажу товару в Інтернет-магазині «SlabDesign»
Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару, а також інформації, що міститься на сайті інтернет-магазину «Slab Design»: http://www.slabdesign.com.ua/ (далі - Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним особам так і юридичним особам (далі - Покупець) з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару.1. Терміни, які використовуються в договорі

1.1. Інтернет-магазин «Slab Design» - веб-сторінка http://www.slabdesign.com.ua/.

1.2. Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на Сайті інформації про товар, або передано на субпідряд виконання замовлення. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

1.3. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.4. Оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.5. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним з нижче вказаних способів:

1.5.1. шляхом оплати, одним із зазначених в п. 4 данного договору способів;

1.5.2. шляхом підписання Покупцем / Замовником письмового Замовлення Товару з Продавцем / Виконавцем;

1.5.3. шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, які вказані на Сайті;

1.5.4. шляхом відправлення Покупцем Замовлення на Товар за допомогою системи, розміщеної на Сайті;

1.5.5. шляхом усного замовлення Товару по телефону або в офісі Інтернет-магазину «Slab Design».

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

1.6. Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку Товару або сформовані індивідуально для Замовника, зазначені Покупцем при розміщенні Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом.

1.7. Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцю в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на платних або безкоштовних умовах.

1.8. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин, і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

1.8.1. недолік взагалі не може бути усунутий;

1.8.2. усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;

1.8.3. недолік робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено Публічним договором.2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.

2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо товару, порядком розірвання цього Договору.

2.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення, і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

2.5. У разі письмової вимоги Покупця даний Договір може бути роздрукований і підписаний Сторонами.3.Ціна товару

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, зазначена Покупцеві / Замовнику безпосередньо перед оплатою або в виставленому рахунку.

3.4. Ціни, вказані на Сайті, можуть носити ознайомлювальний характер, наприклад, у випадку замовлення Товару за індивідуальним виготовленням.4. Порядок оплати і поставки товару4.1. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:

4.1.1 шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;

4.1.2 готівкою для довіреної особи Покупця при отриманні Товару (тільки у Києві);

4.1.3 шляхом безготівкового розрахунку через будь-який банк згідно виписаного рахунку-фактури;

4.1.4 готівкою або через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» або Ibox;

4.1.5 готівкою в офісі / на виробництві Продавця / Виконавця;

4.1.6 оплата через Приват24.

4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця.

4.3. Покупець зобов'язується оплатити 100 (сто) % вартості Товару в день доставки Товару згідно п.п. 4.9. Договору в разі наявності замовленого товару на складі Продавця.

4.4. У разі відсутності Товару на складі Продавця оплата Товару здійснюється наступним чином:

4.4.1. Покупець зобов'язується оплатити до 70 (сімдесят) % вартості Товару протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту Замовлення;

4.4.2. Покупець зобов'язується оплатити вартість товару за винятком суми зазначеної в п. 4.4.1. не пізніше дня доставки згідно п.п. 4.9. Товару.

4.5. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники інтернет магазину і/або кур'єр, і/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

4.6. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право неподання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи по їх усуненню, з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.7. Товари гарантуються і надаються тільки за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100 (сто)% вартості замовленого Товару згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення.

4.8. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка».

4.9. Доставка Товару здійснюється наступними способами:

4.9.1. Продавцем з умовою збільшення вартості Товару на вартість доставки (до під'їзду будинку);

4.9.2. кур'єрською або експедиторською службою за рахунок Покупця;

4.9.3. службою Укрзалізниці з умовою збільшення вартості Товару на вартість доставки;

4.9.4. Покупцем зі складу Продавця;

4.9.5. іншою експедиторською службою за рахунок Покупця.4.10. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

4.11. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторської службою, або службою Укрзалізниці відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська або експедиторська служба, або служба Української залізниці.

4.12. Продавець зобов'язується відправити Товар Покупцеві протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі наявності Товару на складі у Продавця.

4.13. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю протягом 25 (двадцяти п'яти) робочих днів (якщо інший строк не зазначено в індивідуальному замовленні) з моменту отримання попередньої оплати, в розмірі не менш ніж 60% вартості Товару, (якщо інше не зазначено в індивідуальному замовленні у відсотках) в порядку, передбаченому Публічним договором, в разі відсутності Товару на складі у Продавця.

4.14. У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на _______ (______) календарних днів, за умови завчасного повідомлення продавцем покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

4.15. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100 (сто) % оплати вартості Товару.

4.16. У випадку, передбаченому п.п. 4.9.1. даного Договору, Продавець повідомляє про вартість доставки Покупця при оформленні Замовлення.

4.17. У випадках, передбачених п.п. 4.9.2 - п.п. 4.9.5. даного Договору, вартість доставки обмовляється менеджерами Продавця в телефонному режимі на зазначений Покупцем номер телефону до/або на день відправки Товару.

4.18. При відсутності Покупця в момент доставки Товару, в час і в умовленому місці, що було вказано в замовленні, нараховується платна повторна доставка відповідно до тарифів.

4.19. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару в разі відсутності Товару в наявності (на складі).5. Гарантія та порядок розгляду претензій5.1. На всі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов'язання, згідно з законодавством України. Гарантійні зобов'язання починаються з моменту поставки Товару Покупцю.

5.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін від 12 місяців в залежності від Товару, з моменту фактичного отримання Товару.

5.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право:

5.3.1. на пропорційне зменшення ціни Товару;

5.3.2. на безкоштовне усунення недоліків Товару в розумний строк;

5.3.3. на відшкодування витрат по усуненню недоліків Товару.

5.4. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару Покупець має право:

5.4.1. на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

5.4.2. вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний, з числа наявних у Продавця.

5.5. У разі виявлення істотних / прихованих недоліків Товару після прийому Товару, Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.

5.6. Доставка Товару для усунення недоліків до найближчої торгової точки Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

5.7. Розгляд претензій Покупця відбувається в суворій відповідності зі ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядком ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2002 року № 506.

5.8. Колір і форма Товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітора.6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

6.3. Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена 0,1% від вартості придбаного Товару.

6.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем всіх умов даного Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцеві 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.

6.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань за Публічним договором.7. Строк дії договору7.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

7.2. Публічний договір може бути достроково припинений:

7.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

7.2.2. за рішенням суду;

7.2.3. у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;

7.2.4. у разі відсутності Товару в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

7.3. Сторони домовилися, що в разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним кошти або має право повернути такі кошти частково в розмірі не більше 0,1% від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.8. Інщі умови

8.1. Всі суперечки, які виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

8.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

8.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцеві власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

8.5. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об'єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

8.6. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідного для реалізації вищезазначеної мети.

8.7. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений з правами, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

8.8. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб'єктам, пов'язаним з реалізацією цієї мети.

8.9. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.

8.10. Покупець надає згоду на доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», якщо така передача (Поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.© 2016 - 2019 Slab Design
ТОВ "Слэб Дизайн Груп"
ЕДРПОУ: 42595770,
Р/р 26008878919119,
Банк АТ "УкрСиббанк",
МФО 351005
Закажите просчет Стола Реки
Введите контактные данные
Имя
Ваш телефон
Номер Viber, WhatsApp или Telegram
Это небходимо для оперативного подбора и обсуждения деталей заказа!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности!
Закажите подбор Слэбов
Введите контактные данные
Имя
Ваш телефон
Номер Viber, WhatsApp или Telegram
Это небходимо для оперативного подбора и обсуждения деталей заказа!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности!
Закажите просчет Стола Реки
Введите контактные данные
Имя
Ваш телефон
Номер Viber, WhatsApp или Telegram
Это небходимо для оперативного подбора и обсуждения деталей заказа!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности!
Политика Конфиденциальности
Команда Слэб Дизайн Групп беспокоится об обеспечении безопасности данных своих клиентов. Именно поэтому мы составили настоящую Политику конфиденциальности, чтобы вы не беспокоились о том, что происходит с вашими персональными данными, которые вы предоставили нам для регистрации.

Регистрируясь или заполняя формы на веб-сайте, вы предоставляете Слэб Дизайн Групп согласие на обработку всех введенных данных с целью надлежащего предоставления Слэб Дизайн Групп услуг. Надлежащее предоставление услуг Слэб Дизайн предусматривает передачу вашей информации подрядчикам Слэб Дизайн, административным лицам и органам, осуществляющим техническую организацию, администрирование и поддержку адресного пространства сети Интернет и сохранения информации на серверах, подключенных к сети Интернет, в том числе в рамках процедур и требований, установленных ICANN.

Регистрируясь на веб-сайте и/или заполняя форму на нашем сайте, вы также подтверждаете, что ознакомились с перечнем своих прав как субъекта данных согласно статье 8 Закона Украины «О защите персональных данных». Этот перечень доступен по ссылке: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

1. СБОР ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1.1. Во время регистрации и/или заполнении формы на сайте мы просим вас сообщить необходимую личную информацию в объеме, который является необходимым для предоставления услуг. Мы оставляем за собой право потребовать предоставить дополнительную личную информацию в случае необходимости.

1.2. Файлы cookie - когда вы заходите на наш сайт, мы отправляем один или несколько файлов cookie на ваш компьютер или другое устройство. Файлы cookie используются для того, чтобы повышать качество предоставляемых услуг: сохранять настройки пользователя.

1.3. Информация о посещении - при доступе на сайт наши серверы автоматически записывают определенную информацию. Эти журналы сервера могут содержать такую информацию, как веб-запрос, IP-адрес, тип и язык браузера, дату и время запроса.

1.4. Продажа услуг на партнерских сайтах - некоторые услуги, которые мы предлагаем, связаны с другими сайтами. Личная информация, которую вы предоставляете таким сайтам, может быть передана нам для предоставления этих услуг. Мы обрабатываем информацию такого рода в соответствии с настоящей политикой конфиденциальности.

1.5. Слэб Дизайн Групп может обрабатывать личную информацию на серверах в Украине и в других странах. В некоторых случаях личная информация пользователей обрабатывается за пределами страны пользователя.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

2.1. Мы предоставляем доступ к вашей личной информации другим лицам только при следующих ограниченных обстоятельствах:

2.1.1. У нас есть на это ваше разрешение. Для передачи любой конфиденциальной информации нам требуется ваше явное согласие.

2.1.2. У нас есть достаточные основания полагать, что доступ, использование, сохранение или раскрытие такой информации необходимо для:

2.1.2.1. соблюдения законодательства Украины, в том числе предоставления информации по требованию физических и юридических лиц, учреждений, организаций любой формы собственности или государственных органов, которые имеют право на получение такой информации согласно законодательству Украины;

2.1.2.2. расследования потенциальных нарушений Публичной оферты, что предполагает предоставление информации о вас в ответ на надлежащим образом оформленный адвокатский запрос с информацией о нарушениях;

2.1.2.3. выявления и предотвращения мошеннических действий, а также решения проблем безопасности и устранения технических неисправностей;

2.1.2.4. защиты от непосредственной угрозы правам, имуществу или безопасности компании Слэб Дизайн Групп, ее пользователей или общественности, в рамках законодательства Украины.

3. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

3.1. Мы принимаем все необходимые меры для защиты данных от неавторизованного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. К этим мерам относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности, включая соответствующее шифрование и меры по обеспечению физической безопасности данных для предотвращения неавторизованного доступа.

4. ДОСТУП К ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ

4.1. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы предоставить вам доступ к вашим личным данным и либо исправить их, если они неверны, либо удалить по вашему запросу, если только их хранение не требуется законом или не обусловлено законными деловыми целями. Перед обработкой запросов мы просим пользователей подтвердить свою личность и информацию, которую они хотят получить, исправить или удалить.

5. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

5.1. Настоящая политика конфиденциальности может время от времени меняться. Изменения, вносимые в политику конфиденциальности, будут опубликованы на этой странице.

Made on
Tilda